Preview Mode Links will not work in preview mode

Businesspodden


Dec 14, 2015

Vi gästas av Michael Kröger som är kommunikatör, coach, författare och nyligen släppt podcasten Sälj & Kommunikationspodden. Affärsidéerna som den här gången får chansen är Knots For Help, Congratify och HealthyBARtender.