Preview Mode Links will not work in preview mode

Businesspodden


Sep 28, 2015

Solidsale, Pocket Pics och Testamentera nu är de tre affärsidéer som den här veckan har chansen.

Josef pratar om varför han tror Workout Parties fått så stor uppmärksamhet. Micke berättar varför han tycker det är så otroligt kul att driva en säljskola.