Preview Mode Links will not work in preview mode

Businesspodden


Sep 21, 2015

Leksaksbibliotek, Kids2kids och Budgetappe är de tre affärsidéer som den här gången har chansen.

Josef berättar om hur kul det är med allt kring Workout Parties nu när det närmar sig den 3/10. Micke hade förra veckan sin stora säljutbildning som han kör några gånger om året och delar med sig av allra bästa råden som han sa där.