Preview Mode Links will not work in preview mode

Businesspodden


Sep 14, 2015

Vi gästas av Olle Aronsson från Breakit. Affärsidéerna som den här veckan får chansen är Bricka med dryckeshållare, Det smarta hemmet och PeerSpawn.


Olle berättar om hans resa från affärsjournalist till Digitalpodden och sen starten och uppbyggnaden av Breakit. Micke berättar om varför försäljning inte bara handlar om pengar utan så mycket mer!