Preview Mode Links will not work in preview mode

Businesspodden

Jun 29, 2015

Korgen, Cranberry week och Katt-café är de affärsidéer som får chansen. Med oss har vi Gösta Carlberg från Aktiepodden som gäst-Bizzar och även bjuder på en del intressanta tips.


Jun 22, 2015

Onlinestudier, Happy Cappy och E-boken.se är de affärsidéer som har chansen.
Micke berättar också om hur ett av hans misslyckanden lett till något riktigt bra.


Jun 15, 2015

Sushitrucken, Personlig vaktmästare och MilitärCamp är de affärsidéer som får chansen.
Josef berättar även kort om vad hans målbild är med att skriva ner sina mål 2 gånger om dagen.


Jun 8, 2015

Kändis second hand, PPU och En vanlig enkel tavelbutik.


Jun 1, 2015

Affärsidéerna Vehicle finder, Zeifie och Anonymt socialt nätverk får chansen.
Micke berättar också om när han varit i Norge i veckan och utbildat ett företag i Time management för att effektivisera säljet.