Preview Mode Links will not work in preview mode

Businesspodden


Jun 1, 2015

Affärsidéerna Vehicle finder, Zeifie och Anonymt socialt nätverk får chansen.
Micke berättar också om när han varit i Norge i veckan och utbildat ett företag i Time management för att effektivisera säljet.